Odak ve Kapsam

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/gebd ADRESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası yayın yapan hakemli bir dergidir. GEB, Gazi Yayınevi tarafından sponsorluğu sağlanan ve bir yılda üç sayı olarak yayınlanan bir dergidir. GEBD’in kapsamı, ülkemizde ve dünyada eğitimle ilgili her alandan çalışmalardır. Güncel ve etki büyüklüğü fazla olan çalışmalar yayınlamak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası camiasına duyurmak öncelikli amaçlardan biridir. GEBD’de kuramsal, betimsel, ilişkisel ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir. Derginin kapsamında eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tamamıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Dergi, alan çalışmalarına yönelik yayın yapmamaktadır.


Makale Gönder