Kişiler ve Kurullar

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/gebd ADRESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

Editör

 1. Doç. Dr. Süleyman YAMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAMSUN, Türkiye

Bölüm Editörleri

 1. Doç. Dr. Süleyman YAMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 2. Ertuğrul Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 3. Recep Çakır, Amasya Üniversitesi
 4. Mutlu Tahsin Üstündağ, Gazi Üniversitesi
 5. Oktay Akbaş, Kırıkkale Üniversitesi
 6. Soner M. Özdemir, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 7. Yavuz Saka, Bülent Ecevit Üniversitesi
 8. Halil Tokcan, Niğde Üniversitesi
 9. Hüseyin Çalışkan, Sakarya Üniversitesi
 10. Bülent Akbaba, Gazi Üniversitesi
 11. Dilek Çakıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi


 

ISSN: 2149-9381


Makale Gönder