Yazar Rehberi

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/gebd ADRESİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.

Yazar Rehberi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), eğitim bilimleri ve alan eğitimi alanlarında çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmayı amaçlamaktadır. GEBD eğitim bilimleri ve alan eğitiminin tüm alanlarında yayın kabul edilmektedir. GEBD bilimsel özgün makaleleri Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar,

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak değerlendirme yapan, bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan ve eğitim bilimine katkı sağlayan yazılar,

Bütün makalelerin Telif Hakkı Devir formu, makalenin tüm yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu gönderilmeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti veya değişiklik yapılamaz.

Sisteme yüklenen makaleler, öncelikle editör ve alan editörleri tarafından incelenerek temel ilkelere uygunluk açısından değerlendirilir. Ön incelemeden geçen makale en az iki hakeme gönderilerek incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki olduğu belirlenen makalelerin dizgisi yapılarak yayına hazır hale getirilir.

SUNUŞ

Metin: Booq Antiqua yazı karakterinde ve 10 punto olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir.

BAŞLIK: Makalenin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Metin içerisindeki 1. derece başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu, 2. derece ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harfle, italik olacak şekilde yazılmalıdır

ÖZET: 200-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı yazılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: En az 3 en fazla 7 tane hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir.

BÖLÜMLER: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve önerilere ilişkin kısımları kapsar.

KAYNAKLAR: APA stiline uygun olmalıdır.

TABLO VE ŞEKİLLER: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller, sağdan ve soldan metinle aynı hizada olmalıdır. Metin sayfaya sığmadığında daha küçük punto kullanılabilir.

FORMÜLLER VE BİRİMLER: Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR: Metin sonunda, kaynaklardan önce verilebilir.

TEŞEKKÜR: Eğer kişi veya kurumlara teşekkür kaynaklardan önce verilmelidir.

Makale formatını indirmek için tıklayınız.


Makale Gönder