HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

BEDEN EĞİTİMİ DERGİSİ’NİN (1959-1978) EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Burçak BİLGİN,  Özbay GÜVEN , 

Süreli yayınlar, yayınlandığı yıllar içerisinde, geçmişte yayınlanmış kaynaklardan bilgileri alarak dönemini yansıtırken aynı zamanda geleceğe de yön vermektedir. Beden Eğitimi Dergisi de 1959-1978 yılları arasında mesleki bilgi ve becerileri paylaşırken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin beden eğitimi ve spora karşı siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yaklaşımını da incelemiştir. Beden Eğitimi Dergisi, beden eğitimi ve sporun eğitimde ve sosyal yaşamda önem verilen bir yere gelebilmesi için çeşitli araştırma ve çalışmalar yapmıştır. Dergi, yayınlandığı yıllarda Türkiye’de yaşanan siyasi çalkantılı bir ortama ve hükümet politikalarına rağmen çalışmalarına devam etmiştir. Dergide ele alınan konular; beden eğitimi öğretmeninin yetiştirilmesi, okullardaki beden eğitimi öğretmeni açığı, spor tesisi ve malzeme eksikliği, halkın aktif spor alanından uzaklaşarak seyirci konumuna gelmesi ve en önemlisi de beden eğitimi derslerinin gerektiği önemi ve saygıyı görememesi olmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sıkıntıları arasında olan sağlık güvencesi ve ders dışı egzersiz ücretleri de dergide yer alan sorunlar arasında olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime: Spor,  Beden eğitimi,  Spor politikası,  Eğitim sorunu

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder