HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİNE İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ 

Ertuğrul USTA,  Veysel Bilal ARSLANKARA,  Merve ÖZARSLAN, 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5-8. sınıf öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamındaki kavram yanılgılarını tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak bilişim teknolojileri ve yazılım ile ilgili 21 temel sorudan oluşan üç aşamalı bir kavramsal test geliştirilmiştir. Geliştirilen test, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Konya İli merkez ve ilçelerinde yer alan 4 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 116 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin, geliştirilen 3 aşamalı testteki her bir soru tipine verdikleri cevaplar betimsel olarak analiz edilmiştir. Testten elde edilen bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamındaki kavramlara dair birçok eksik öğrenme ya da kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi,  Ortaokul öğrencileri,  Kavram yanılgıları

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder