HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 1

TEOG FEN VE TEKNOLOJİ SINAVININ İÇERİK BİLGİSİ YÖNÜNDEN ÜSTÜN YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Gamze AKKAYA,  Hatice Esma ÖZBAY,  Mustafa Serdar KÖKSAL, 

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) içerik bilgisi açısından üstün yetenekliler ve ortaokul öğrencileri ile karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.
Araştırmaya WISC-R testi ile tanılanmış sekizinci sınıf 14 üstün yetenekli öğrenci (6 Erkek, 8 Kız), 89 sekizinci sınıf öğrencisi (38 erkek, 51 kız) ve üçüncü sınıftaki 49 fen ve teknoloji öğretmen adayı (14 erkek, 35 kız) katılmıştır. Çalışmada nicel bir eğilim takip edilmiş olup, karşılaştırmalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin TEOG puanı olarak sınavda yaptıkları doğru sayısı, öğretmen adaylarının da aynı testte yaptıkları doğru sayısı veri olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler Kruskal Wallis testi yardımıyla analiz edilmiştir. İkili karşılaştırmalar için ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre üstün yetenekli öğrenciler diğer öğrencilere ve öğretmen adaylarına göre en yüksek TEOG puanlarını elde etmişlerdir ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının sekizinci sınıflarla benzer bir TEOG içerik bilgisi düzeyine sahip oldukları üstün yetenekli öğrencilerden ise daha düşük düzeyde içerik bilgisi düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: TEOG,  Üstün yetenekliler,  Fen bilgisi eğitimi,  Öğretmen adayları

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder