HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 2

ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE TİPLERİ VE FEN EĞİTİMİNDE KULANILAN ÖRNEKLERİ

Süleyman YAMAN, 

Çoktan seçmeli testler eğitim sistemimizin en fazla kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından biridir. Bu testlerin çok fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında objektif ve kolay puanlanabilmesi, kapsam geçerliğinin yüksek olması, farklı düzeylerde soru sormaya imkan sağlaması yer almaktadır. Bunun yanında şans başarısının bulunması ve sınırlı sayıdaki seçenek arasından en uygunun seçilmesi gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu çalışmada önerilen çoktan seçmeli madde türü özellikle bu iki sınırlılığı belirli ölçüde ortadan aldırmak amacıyla kullanılabilir. Bu madde tipinde öğrencilere hazır seçenekler yanında cevaplarını yazabilecekleri alternatif bir seçenek daha sunulmaktadır. Böylece öğrenciler hazır seçenekler arasında doğru cevabı bulamadığında çok fazla sayıda olasılığı olan bir cevaplama durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca her zaman için doğru cevabın bu alternatif seçenek olabileceği düşünüleceğinden doğru yanıtı şansla bu olasılığı da azalacaktır. Bu madde türünün kullanılması, düzeltme formülü kullanılması gerekliliğini azaltacağından hiç bilmeyenle biraz bileni ayırt etme imkanı sağlayacaktır. Bu çalışmada fen bilimleri derslerine yönelik ulusal ve uluslararası sınavlarda çıkan farklı tipteki maddeler ile bu madde tipinin bazı sınırlılıklarını ortadan kaldırabilecek madde tipine yönelik örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelime: Fen bilimleri,   Ölçme ve değerlendirme,   Ölçme araçları,   Çoktan seçmeli test,   Soru örnekleri 

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder