HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 2

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MODELİ: MESLEKİ BİLİM UZMANLIĞI 

Yavuz SAKA, 

Ekonomik krizlerin ve teknolojik gelişmelerin belirleyici olduğu günümüzde ülkelerin, rekabet güçlerini artırmak için eğitim sistemlerinde köklü değişiklikler yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Eğitimin her aşamasında gerçekleştirilen reform çalışmalarında yükseköğretim artık bir istisna olmaktan çıkmış, ülkeler yüksek öğretim sistemlerinde de çağın gereklerine ayak uydurabilmek amacı ile alternatif programlar hazırlayarak veya var olan programların işlevselliğini artırıcı önlemler alarak katılmaktadır. Bu anlamda özellikle yükseköğretimde var olan eğitim programlarının ve geleneksel lisansüstü eğitim uygulamalarının (yüksek lisans ve doktora) işgücü arzını karşılayabilecek dinamizme ve donanıma sahip olmadığı ifade edilmektedir. Bu geleneksel lisansüstü programlarının meslek erbabı bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması, yüksek öğretim kurumlarını alternatif poyramlar tasarlayarak meslek sahip bireylerin mesleklerinde uzmanlaşmalarına ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmelerine katkı sağlayabilecekleri programlar tasarlamalarını zorunlu hale getirmiştir. Alternatif arayışlar arasında yer alan Mesleki Bilim Uzmanlığı (MBU) uygulamaları incelendiğinde yeniden yapılanma sürecindeki yükseköğretim sistemlerine alternatif bir lisansüstü eğitim programı modeli olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı MBU programlarını tanıtmaktır.

Anahtar Kelime: Yükseköğretim reformları,   Lisansüstü eğitim programları,   Mesleki bilim uzmanlığı,   Çalışanların mesleki gelişimi

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder