HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM

Soner Mehmet ÖZDEMİR, 

Günümüzde öğretmenlerin niteliği ve mesleki gelişim düzeyi, aynı zamanda okulların ve eğitim sisteminin kalitesinin göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Her öğretmenin hizmet öncesinden mesleğe başladığı ve mesleğini devam ettirdiği sürece gerek alanı ile ilgili, gerekse pedagojik ve genel kültür bakımından kendini geliştirmesi, bilgi ve becerilerini güncellemesi ve sürekli biçimde öğrenme arzusu ve heyecanı ile mesleğini icra etmesi gerekir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve mesleklerini daha verimli biçimde sürdürebilmeleri için kurumsal ya da bireysel düzeyde çeşitli mesleki gelişim programları ve etkinlikleri bulunmaktadır. Bu çalışma, sürekli mesleki gelişim (SMG) kavramı, kapsamı ve öğretmenler için SMG sürekli mesleki gelişim anlayışının ve etkinliklerinin neden önemli olduğu üzerinde durmuştur. Çalışma sonunda, sürekli mesleki gelişim programlarının; “öğretmenlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olması, uygulamalı ve öğretmenlerin katılımını sağlaması, uzun dönemli ve sürekli olması, öğretim sürecindeki sorunlara odaklı olması, öğretmenlere işbirliğine dayalı beceriler ve anlayışlar kazandırması, okul içinde yapılması vb. gibi öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelime: Sürekli mesleki gelişim,   Öğretmen niteliği,   Hizmet içi eğitim

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder