HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL KABULLERİNİ SAĞLAMADA KAYNAŞTIRMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ 

Ufuk ÖZKUBAT,  Hanifi SANIR,  Gökhan TÖRET,  Arif BABACAN, 

Bu araştırmanın genel amacı, uygulanan kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin, normal gelişim gösteren çocukların yetersizlikten etkilenmiş akranlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini değerlendirmek ve sosyal kabul düzeylerinin kalıcılığını izlemektir. Bu araştırma, yetersizlikten etkilenmiş çocukların sosyal kabullerini sağlamada kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin etkisini belirlemeyi amaçlayan ön test - son test kontrol gruplu deneysel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015–2016 eğitim-öğretim yılında, Ankara İli’nde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi İlköğretim Okulu’nda, ilkokul 3. sınıfta bulunan ve normal gelişim gösteren 82 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla Sosyal Kabul Ölçeği-SKÖ (Friendship Activity Scale) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin uygulanması öncesinde deney ve kontrol grubundaki katılımcıların yetersizlikten etkilenmiş akranlarına yönelik sosyal kabul düzeylerinin benzer olduğunu göstermekte iken, uygulanan kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri deney grubunda yer alan katılımcıların yetersizlikten etkilenmiş akranlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini önemli ölçüde artırmıştır. Ek olarak, izleme verileri toplanmış ve uygulanan kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerinin uygulama sonrasında da etkisini sürdürdüğü bulgulanmıştır. Araştırma bulguları tartışılmış ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime: Kaynaştırma,   Sosyal kabul,   Yetersizlikten etkilenmiş çocuklar

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder