HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ

Mustafa BAKAÇ,  Aslıhan TAŞOĞLU, 

Bu araştırmada fizik öğretmen adaylarının radyoaktivite konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde geleneksel öğretim yöntemi ve modellemenin etkisi araştırılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının nükleer olaylara kaşı tutumu ve cinsiyetin, radyoaktivite konusundaki kavram yanılgıları üzerinde etkili olup olmadığı da incelenmiştir. Bu amaçla araştırma 2015-2016 güz döneminde Nükleer Fizik I ve Nükleer Fizik Laboratuarı I derslerine devam eden 16 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada tek gruplu öntest-sontest deneysel deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak iki aşamalı Kavram Yanılgısı Belirleme Testi ön ve son test olarak kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının öntest ve sontest sonuçları arasında anlamlı düzeyde farklılık elde edilmemiştir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının test puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının nükleer olaylara karşı tutumlarına göre test puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelime: modelleme,   kavram yanılgısı,   radyoaktivite 

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder