HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 1

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI CABRİ’NİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE KULLANIMI: PİSAGOR BAĞINTISI VE ÇOKGENLERİN DIŞ AÇILARI

İlhan KARATAŞ,  Bülent GÜVEN, 

Teknolojinin matematik eğitiminde kullanılmasıyla birlikte sınıf ortamlarındaki uygulamalarda da değişimler meydana gelmiştir. Bu ortamlarda kullanılan dinamik geometri yazılımları, geometri öğretiminde öğrencilere geometrik yapılar üzerinde varsayımlarda bulunmalarına, varsayımlarını test etme ve genelleme yapma fırsatı vermiştir. Dinamik Geometri Yazılımları (DGY)’nin sahip olduğu sürükleme özelliği yardımıyla, öğrenci şeklin özelliklerini değiştirirken değişmeyen ilişkileri gözleyerek keşfedebilir. Bu keşif öğrenciye çok güçlü bir varsayımda bulunma imkânı sağlar. Ardından öğrenci bu varsayımını birçok örnekle destekleyebilir ya da reddedebilir. Geleneksel ortamlarda görülemeyen, oluşturulamayan birçok ilişki ve özellikler oluşturulup araştırabilmekte ve böylece genelleme rahatlıkla çalışılabilmektedir Çalışmada öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayacak ve öğretmenlerin sınıf ortamında kullanabilecekleri iki etkinlik örneği verilmiştir. Öğrenciler, etkinliklerde Pisagor bağıntısı ve çokgenlerin dış açıları toplamını keşfetme imkânı elde edecekler ve genellemelere ulaşacaklardır.

Anahtar Kelime: Pisagor bağıntısı,  Çokgenler,  Dinamik Geometri Yazılımı

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder