HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 2

KÜRESEL SORUNLARIN İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ

A. Selcen ARSLANGİLAY, 

Bu çalışmanın amacı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca 18.08.2016 tarihinde yayınlanan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan, Hazırlık sınıfı bulunan Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi (Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarına küresel sorunların ne kadar dâhil edildiğini ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma özelliği gösteren bu çalışmada araştırmanın verileri doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Beş farklı kademe için hazırlanmış olan programların öğeleri (tema, kazanımlar, beceriler ve örnek kullanım) literatürde belirtilen küresel sorunlar açısından bir değerlendirmeye tutularak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, tüm kademelerdeki programlarda küresel sorunlara bir şekilde değinildiği görülmüş, ancak küresel dünyada iletişimin en önemli araçlarından olan İngilizce dersinin doğası gereği, kültürel açıdan zengin olan bu dersin öğretim programlarında küresel sorunlara daha fazla değinilmesi gerekliliği önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime: Küresel Öğretim Programları,  İngilizce Öğretim Programları

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder