HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 2

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNAMİK BİR MATERYALİ HAZIRLAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Enver TATAR,  Türkan Berrin KAĞIZMANLI, 

Araştırma, matematik öğretmeni adaylarının dinamik bir yazılım ile materyal hazırladıkları konuyu seçme nedenleri ve seçtikleri konuyu nasıl öğretecekleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Ortaöğretim matematik öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 24 öğretmen adayına uygulanan bu araştırmada, veriler görüş formu aracılığı ile elde edilmiştir. Öğretmen adayları materyalleri hazırlarken GeoGebra dinamik yazılımını kullanmışlardır. Verilerin içerik ve betimsel analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının; görselleştirme, uygulanabilirlik, konunun öğretim programında yer alması ve konunun anlaşılmasının zor olması gibi nedenlerden dolayı materyal hazırladıkları konuyu seçtikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının belirttikleri diğer nedenler arasında ise materyal hazırladıkları konuya özgü özellikler yer almaktadır. Öğretmen adaylarının materyal hazırladıkları konunun öğretiminde daha çok konuya ait kavram ve özelliklerin görselleştirilmesi üzerinde durdukları görülmüştür.

Anahtar Kelime: Matematik Eğitimi,  Dinamik Matematik Yazılımı,  GeoGebra,  Dinamik Materyal,  Öğretmen Adayları

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder