HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2015
  • Cilt: 1
  • No: 2

ORTAOKUL 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU,  Ulufer SALAR,  Ayşegül CELEP , 

2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları; öğretmen ve öğrencilerin ders süresinde ve ders dışı çalışmalarında en çok yararlandıkları kaynaklardan bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı, 2013 fen bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmış özel bir yayınevine ait ortaokul 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim çalışması olarak yürütülmüştür. Amasya ili ortaokullarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabını kullanan 8 öğretmen ile mülakat yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen veriler NVIVO programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenler ders kitabında bazı yetersizlikler olduğunu ve düzenlemeler gerektiğini belirtmekte, kitabın içeriğini ve ölçme değerlendirme bölümlerini olumsuz yönde eleştirerek, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının bulunmamasını büyük bir eksiklik olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin tespit ettikleri bu eksiklikleri gidermek, daha etkili bir öğretim aracı hazırlayabilmek amacıyla çalışmanın sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelime: Ders kitabı inceleme,  Fen bilimleri ders kitabı,  Fen bilimleri programı

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder