HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 3

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN OKULDAKİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Alpaslan KARABULUT,  Aysun havva KARABULUT,  Salih paşa MEMİŞOĞLU, 

 

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim okullarında görev yapan yöneticilerin okuldaki görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Bolu, Düzce ve Sakarya’da MEB’e bağlı özel eğitim okullarında görev yapan 5 okul müdürleriyle gerçekleştirilmiştir. Okul müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim okullarında görev yapan yöneticilerin okuldaki görevlerini yerine getirdikleri ancak yapılan çalışmaların sınırlı olduğu ve müdürlerin bazı uygulamalar hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime: okul yöneticisi,  müdür,  yönetici,  Özel eğitim,  özel eğitim okulu,  okul yöneticisi,  müdür,  yönetici

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder