HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 3

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE MÜZİK EĞİTİMİ

Yakup Alper VARIŞ,  Melike Mehpare HEKİM, 

Normal gelişim gösteren bireylerden farklı olarak, zihinsel, görme, işitme, bedensel yetersizliği ile dil ve konuşma bozukluğu olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi olan, öğrenme güçlüğü çeken, otistik ya da üstün zekâlı bireyler, özel gereksinimi olan bireyler olarak ifade edilmektedir. Özel eğitim alan yazınında özel gereksinimli bireylerin yaygınlık oranı %12.29’dur. Bu bağlamda ülkemizde, yaklaşık olarak toplam nüfusumuzun 8-8.5 milyonunu özel gereksinimli bireyler oluşturmaktadır. Bu bireyler, normal gelişim gösteren bireylerle eşit eğitim ve öğrenim hakkına sahiptir. Özel gereksinimli bireylerin eğitim ve diğer hakları, başta anayasamız olmak üzere, 573 sayılı Kanun Hükümündeki Kararname ve 5378 sayılı “engelliler hakkında kanun” ile özel gereksinimli bireylerin, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılması, genel eğitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilmesi teminat altına alınmıştır. Bu araştırmada özel gereksinimli bireylerin müzik eğitimindeki yeri ve sorunlarını; müziğe ilgi duyan özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi, müziğe ilgi duyan özel gereksinimli bireylerin eğitim alacakları okullara girişlerindeki sorunlar, müziğe ilgi duyan özel gereksinimli bireylerin eğitim almak üzere girdikleri okullarda yaşadıkları sorunlar ve yasal-yönetsel sorunları başlıkları çerçevesinde tartışmak amaçlanmıştır. Özel gereksinimli bireylerin müzik eğitimiyle ilgili sorunları yukarıda ifade edilen başlıklar çerçevesinde analiz edilmiştir.

Anahtar Kelime: Müzik eğitimi,  Özel eğitim,  Özel gereksinimli birey

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder