HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2017
  • Cilt: 3
  • No: 3

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SEVİLAY KARAMUSTAOĞLU,  Gülendam AMANAT, 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma kökenli olgubilim çalışması olarak yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 yılında Ankara’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir devlet okulunda görev yapan 11 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre okullarda değerler eğitimi konusunda bir çok çalışmanın yapıldığı bu çalışmalarda ailelerin de sürece dahil edildiği tespit edilmiştir. Öğretmenler ‘tüm bu çalışmaların iyi niyetli çalışmalar olmaktan öteye gidemediğini’ açıklamışlardır. Değerler eğitiminin okullarda daha sitemli bir şekilde verilmesi, bir ders olarak programlara dahil edilmesinin daha etkili bir değerler eğitimi için gerekli olacağı önerilmektedir.

Anahtar Kelime: Değer,  Değerler Eğitimi,  Sınıf Öğretmeni

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder