HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 1

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

NECATİ TOMAL,  GÜRBÜZ GÜR, 

 Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber bilgiye erişim yolları kolaylaşmıştır. Bireylerin bilgiye erişmesinin en önemli yollarından birisi de medya olmuştur. Gerek sanal gerekse sanal olmayan medya sayesinde kamuoyu ile paylaşılan bilgi çeşitliliği artmış ve geçerli bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Coğrafya öğretmenlerinin, güncel ve geçerli çeşitli bilgilere ulaşma noktasında ders kitaplarının ve kaynak kitapların oluşturduğu sınırlılığı önemli ölçüde giderebilmesi için gazete, dergi vb. medya unsurlarının takip etmesi gerekir. Kısacası bilinçli takip edilen medya coğrafya öğretmenin donanımına donanım katar. Bu çalışmada; medyanın coğrafya öğretimindeki öneminden hareketle, coğrafya öğretmenlerinin coğrafya öğretimi ile ilgili medya okuryazarlık durumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin medya okuryazarlık durumunu değerlendirmek amacıyla nitel araştırmada veri toplama tekniği olan görüşme kullanılmıştır. Samsun il merkezinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde görev yapan 19 coğrafya öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem gibi demografik özelliklerinin farklı olmasına dikkat edilmiştir. Coğrafya öğretmenlerinin coğrafya öğretimi ile ilgili medya okuryazarlık durumlarını belirlemek için sorulan sorulara verilen cevaplar içerik analiz yöntemiyle değerlendirilmiş ve durum belirlenmesine yönelik frekanslar verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; coğrafya öğretimi ile ilgili coğrafya öğretmenlerinin 13’ü en az bir dergi alıyor. Dergi almayan coğrafya öğretmenlerinin sayısı da çok az değil ve 6’dır. Coğrafya öğretmenlerinin en çok aldıkları dergiler ise; Atlas ve National Geographic’dir. Coğrafya öğretimiyle ilgi çeşitli internet sitelerinden öğretmenlerin yaralanma durumuna ilişkin sonuçlar da dergileri takip etme durumlarına benzerdir. Görüşme yapılan öğretmenlerin 4’ü alanları ile ilgili internet sitelerinden yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Coğrafya öğretmenlerinin gerek internetten gerekse televizyonlardan en çok takip ettikleri medya unsuru belgesellerdir. Ayrıca görüşme yapılan 19 öğretmenin 13’ü çeşitli nedenlerden dolayı coğrafya öğretimi ile ilgili olarak gazetelerden yararlanmaktadır. Sonuç olarak araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin büyük bir kısmı medya unsurlarından önemli ölçüde yararlanıyor. Ancak medyadan yararlanan coğrafya öğretmeni sayısının ve yararlanılan medya türlerinin daha da artması gerekir. 

Anahtar Kelime: Medya okuryazarlığı,  Coğrafya öğretmeni,  İnternet,  Gazete,  Dergi

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder