HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4932
  • E-ISSN: 2149-9381
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Kasım - Şubat
  • Editör:Süleyman YAMAN
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 1

MANYETİZMA KONUSUNDA TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA STRATEJİSİNE DAYALI ALTERNATİF BİR DENEY ETKİNLİĞİ VE FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Hidayet TERECİ,  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU,  Gökhan SONTAY, 

Bu çalışmanın amacı, fizik dersi öğretim programında yer alan 11. sınıflara ait manyetizma konusunda TGA (Tahmin et-Gözle-Açıkla) stratejisine dayalı bir deney etkinliği geliştirilerek fizik öğretmenlerin kullanımına sunmak ve görüşlerini almaktır. Tasarlanan bu etkinlikle mıknatıs, alternatif akım, elektromanyetik indüklenme, manyetik alan gibi kavram veya kavramlar arası ilişkilerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu etkinlik öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmekle birlikte bilimsel süreç becerilerini kazandıracak niteliktedir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışma, amacı doğrultusunda olgubilim araştırma yöntemi kapsamında yürütülmüştür. TGA stratejisine göre hazırlanan etkinlik planı ve deney videosu 12 fizik öğretmeni ile paylaşılmıştır. Öğretmenler etkinlik planı ve deney videosu doğrultusunda deney etkinliğini uygulamıştır. Öğretmenlerle etkinlik hakkında yarıyapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerden, bu deney etkinliğinin birebir aynısını öğretmenlerin % 62’sinin ilgili konunun öğretiminde hiç yapmadığı anlaşılmıştır. Çalışma sonunda, bu etkinliğinin kolaylıkla uygulanabileceği, öğrencilerin ilgisini çekebileceği, manyetizma konusu ile ilgili kavramların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı ve öğretmenlerin tamamının manyetizma konusunda bu deneyden faydalanabileceğini sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelime: Fizik öğretimi,  TGA,  Manyetizma,  Deney etkinliği,  Öğretmen görüşleri

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder